You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dr. Hörcsik Richárd

Politikai pályafutásom 1990-ben kezdődött, amikor tagja lettem a rendszerváltás első Parlamentjének. Óriási megtiszteltetés, egyben hatalmas felelősség volt abban a történelmi pillanatban képviselői esküt tenni a szocialista diktatúrát követő első szabad országgyűlésben és képviselni a zempléni polgárokat az ország házában. Hamar tapasztalatot szereztem a nemzetközi politikában is.

Az első magyar delegáció tagjaként ott voltam az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében és a rendszerváltás után első magyarként szólaltam fel az Európai Parlamentben. Alapító-kezdeményezője voltam a Magyar Országgyűlésben az Európai Ügyek Bizottsága létrehozásának. Habsburg Ottóval az első társelnöke voltam az Európai Parlament-Magyar Országgyűlés Vegyes Bizottságának. Ma már kevesen mondhatjuk el magunkról, hogy a kezdetektől máig alakítói lehetünk a rendszerváltás utáni Magyarország sorsának. Jelenleg a hetedik ciklusban képviselem a zempléni emberek érdekeit a Magyar Országgyűlésben. 2014 óta nem csupán a zempléni, hanem az abaúji polgárokért is dolgozhatok a Parlamentben. Az elmúlt 31 esztendő rengeteg nehéz, de szép feladatot adott számomra.

A legegyszerűbb egyéni emberi problémák és a térség ügyeinek kezelése mellett nagy léptékű, az egész ország és a régió számára is hatalmas jelentőséggel bíró feladatok elvégzésének lehettem részese. Ezek közül is kiemelkedik a választókerület két legnagyobb infrastrukturális beruházása: a Sátoraljaújhely-Mezőzombor vasútvonal villamosítása és az M30-as autópálya Miskolc-Tornyosnémeti szakasz megépítése. A számtalan feladat azért nem jelent terhet számomra, mert folyamatosan érzem a választókerület lakóinak bizalmát, amit az is igazol, hogy már 21 település díszpolgári- és kitünető címére lehetek büszke. Politikai pályám mellett a hit, a református egyház szolgálata szerves része az életemnek. Lelkész édesapám példája kijelölte számomra az utat. Így a Tiszáninneni Református Egyházkerületben lelkészként, levéltárosként, egyetemi oktatóként is szolgálhattam-szolgálhatom egyházunkat. Két gyermek és négy unoka büszke édesapja-nagyapja vagyok.


Keresztyén, nemzeti gondolkodású politikusként egyszerre vagyok elkötelezett abaúji és zempléni. Magyar és európai. Vallom azt, amit Barth Károly a 20. század legnagyobb protestáns teológusa mondott:

„Ezt az életet csak hittel és humorral lehet csinálni."

32 év

tapasztalat a politikában

Életút

A legjelentősebb
évszámok

Teljes önéletrajz

1990Magyar országgyűlés

1990-óta, hét cikluson keresztül képviselhettem a zempléni emberek érdekeit a Magyar Országgyűlésben.

1991Európai parlament

Tagja voltam a rendszerváltás első Parlamentjének, valamint az első magyar delegációnak az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében. Magyar részről a rendszerváltás után elsőként szólaltam fel az Európai Parlamentben.

1992Európai Ügyek Bizottsága

Alapító-kezdeményezője voltam a Magyar Országgyűlésben az Európai Ügyek Bizottságának Habsburg Ottóval az első társelnöke voltam az Európai Parlament-magyar Országgyűlés Vegyes Bizottságának.

1998B-A-Z megye

1998-tól eddig 6 cikluson keresztül a B-A-Z megyei 10-es vk. (2014 óta 5-ös vk.) egyéni képviselője, Fidesz.

2006Sárospatak

Sárospatak Város polgármestere, a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke.